Kaznodzieja

Kaznodzieja – szerokie pojęcie określające duchownego, który zajmuje się wygłaszaniem kazań. Czasami zbieżne z księdzem. Kaznodziejami są zazwyczaj duchowni.

« Powrót do Leksykonu