Powstanie wielkopolskie z 1794 roku

Powstanie wielkopolskie z 1794 roku – powstanie przeciw Prusom, które wybuchło na terenie II zaboru, obejmując następnie również I zabór. Miało miejsce w czasie Insurekcji kościuszkowskiej. Kierowali nimi uczestnicy miejscowej konspiracji oraz oficerowie przysłani przez Tadeusza Kościuszkę, udział brali też liczni chłopi. Działania powstańcze trwały od sierpnia 1794 roku. We wrześniu do Wielkopolski wkroczył kilkutysięczny korpus generała Henryka Dąbrowskiego, zdobywając m.in. Gniezno i Bydgoszcz. Atakowany przez przeważające siły pruskie, od 12 października zaczął wycofywać się z Wielkopolski. Pojedyncze oddziały partyzanckie walczyły do grudnia 1794 roku.

« Powrót do Leksykonu