Czaja Jan

Jan Czaja (ur. 25 lutego 1945 w Sztombergach) – polski prawnik, nauczyciel akademicki i polityk, profesor nauk społecznych, poseł na Sejm X kadencji PRL.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1968). Uzyskał stopień naukowy doktora nauk (1977), a następnie habilitację. W 2015 roku prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk społecznych. W latach 1989–1991 sprawował mandat posła na Sejm kontraktowy z listy ZSL. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988), Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem 40-lecia Polski Ludowej.

« Powrót do Leksykonu