ZSL

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) – chłopska partia polityczna w Polsce, powstała 27 listopada 1949 z połączenia prokomunistycznego „lubelskiego” Stronnictwa Ludowego z z resztkami rozbitego przez komunistów PSL „mikołajczykowskiego”. ZSL jako partia satelicka PZPR realizowała jej politykę wobec wsi. ZSL akceptowało dominację polityczną PZPR, kolektywizację wsi, jak również sojusz z ZSRS.

ZSL brało udział w obradach Okrągłego Stołu, przedstawiciele stronnictwa weszli w skład rządu Tadeusza Mazowieckiego. W dniach 27–29 listopada 1989 ogłoszono rozwiązanie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i powołanie PSL-Odrodzenie. Po połączeniu w maju 1990 roku PSL-Odrodzenie z PSL wilanowskim powstało Polskie Stronnictwo LudowePSL.

« Powrót do Leksykonu