Rulewski Jan

Jan Rulewski – ur. 18 kwietnia 1944 r. w Bydgoszczy, polski polityk i związkowiec, poseł na Sejm i senator. Studiował w Wojskowej Akademii Technicznej, z której został wydalony w 1965 roku, z powodu odmowy udziału w wyborach do Sejmu PRL i rad narodowych. Został powołany karnie do wojska, podjął próbę ucieczki z kraju, został zatrzymany w Czechosłowacji i deportowany. W 1966 roku skazany na 5 lat więzienia za dezercję. W latach 1980–1981 przewodniczył Regionowi Bydgoskiemu NSZZ „Solidarność”. Po ogłoszeniu stanu wojennego został internowany, a po zwolnieniu wszystkich internowanych ponownie aresztowany. Był posłem z ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W 2007 roku został posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej.

« Powrót do Leksykonu