Janowa Dolina

Janowa Dolinaosada, do 1945 roku znajdująca się na terytorium Polski, na Wołyniu, obecnie przemianowana na Bazaltowe leży w granicach Ukrainy. Powstała w okresie II Rzeczypospolitej w latach 1920-1930 jako wzorcowe osiedle zakładowe przy nowo powstałych Państwowych Kamieniołomach Bazaltu, zatrudniających ok. 1200 pracowników. Osiedle rozrastało się wraz z rozwojem kopalni, osiągając w końcu lat 30. liczbę ponad 3000 mieszkańców, w tym 97% Polaków.

Była modelowym osiedlem, zbudowanym na podstawie nowoczesnego planu urbanistycznego, analogicznie jak miasto Gdynia, w pełni zelektryfikowanym, wyposażonym w sieć wodno-kanalizacyjną. Osada przestała istnieć w wyniku napadu UPA, dokonanego w Wielki Piątek 23 kwietnia 1943 roku, podczas rzezi wołyńskiej. Zamordowano około 600 osób, bez względu na wiek i płeć.

« Powrót do Leksykonu