Ciemniewski Jerzy

Jerzy Stanisław Ciemniewski (ur. 2 sierpnia 1939 w Warszawie) – polski prawnik i polityk, doktor habilitowany nauk prawnych, poseł na Sejm I, II i III kadencji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1962). Następnie uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. W 1989 otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Działał w „Solidarności” (1980-1989). W latach 1991–1998 przez trzy kadencje z ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolności sprawował mandat poselski. Pracował w Komisji Ustawodawczej, Komisji o Spraw Służb Specjalnych, Komisji Obrony Narodowej, był przewodniczącym Komisji nadzwyczajnej do spraw kodyfikacji, w latach 1992–1993 zastępcą przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, następnie członkiem Komisji Konstytucyjnej. W 1998 złożył mandat poselski, obejmując urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

« Powrót do Leksykonu