Niczyperowicz Jerzy

Jerzy Niczyperowicz (ur. 20 listopada 1936 w Nieświeżu, zm. 15 stycznia 1996) – polski polityk, związkowiec, poseł na Sejm I kadencji.

Absolwent Politechniki Gdańskiej (1960). W 1980 organizował zakładowe strukturySolidarności”. W latach 1991–1993 z listy związkowej zasiadał w Sejmie I kadencji. Zasiadał Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej oraz Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej.

« Powrót do Leksykonu