Nieśwież

Nieśwież  – miasto w obwodzie mińskim w dawnym województwie nowogródzkim na Białorusi. W 1223 roku wzmiankowany po raz pierwszy podczas bitwy stoczonej między wojskami rusko-połowieckimi a armią mongolską. Pod koniec XV wieku Mikołaj Niemirowicz funduje kościół w Nieświeżu. 1580 – prawa miejskie. W latach 1793-1918 – wskutek II rozbioru Polski w zaborze rosyjskim. W 1918 roku podczas I wojny światowej pod okupacją niemiecką.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *