Mochol Kazimierz

Kazimierz Mochol – w latach 1981-1989 pełnił służbę na różnych stanowiskach w MON, następnie do 1993 roku pracował w MSW, by potem zostać dyrektorem biura Centralnego Urzędu Administracji Państwowej. W latach 1998-2001 był zastępcą szefa WSI. Pełniąc tę funkcję, Kazimierz Mochol nadzorował aresztowanie Zbigniewa Farmusa, asystenta wiceministra obrony Romualda Szeremietiewa w rządzie Jerzego Buzka. Kiedy zatrzymano Zbigniewa Farmusa, ówczesny minister obrony narodowej Bronisław Komorowski wystąpił z wnioskiem do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o awansowanie Kazimierza Mochola na generała brygady. Bronisław Komorowski chciał również aby Kazimierz Mochol został nowym szefem WSI, na co nie zgodził się Aleksander Kwaśniewski.

Jak podał Wojciech Sumliński w książce Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, Kazimierz Mochol prowadził akcję osłonową nielegalnych działań Fundacji Pro Civili. Po odejściu z WSI Mochol przeszedł do pracy w biznesie. Jak informował „Nasz Dziennik”, Kazimierz Mochol został m.in. współpracownikiem biznesowym Grzegorza Hajdarowicza.

« Powrót do Leksykonu