Bolesławiusz Klemens

Klemens Bolesławiusz- polski poeta, pisarz religijny, urodzony w 1625 roku najprawdopodobniej w Bolesławiu. Najważniejszym dziełem literackim tego barokowego twórcy było „Przeraźliwe echo trąby ostatecznej”, w którym to zawarta została wizja Sądu Ostatecznego. Autor ukazał w swoim utworze pokazał między innymi, że człowieka, za wyrządzone innym krzywdy, czekają po śmierci wieczne cierpienia. „Przeraźliwe echo trąby ostatecznej” cieszyło się dużą popularnością i było 18-krotnie wznawiane do roku 1886.

Ponadto Klemens Bolesławiusz dokonywał drobnych przekładów, sprawował funkcje lektora dla reformatów i kaznodziei. Pisarz zmarł 2 lutego 1689 roku w Kaliszu.

« Powrót do Leksykonu