Kleszczele

Kleszczele  – miasto w województwie podlaskim. Było miastem królewskim Korony Królestwa PolskiegoLokacja miasta królewskiego na prawie chełmińskim nastąpiła w roku 1525. W 1560 roku istniały na terytorium miasta dwie cerkwie. W 1659 miasto zostało zniszczone przez wojska rosyjskie. We wrześniu nastąpiła początkowo okupacja niemiecka po czym przekazanie miasta ZSRR. W lipcu 1944 roku Kleszczele zostają zajęte przez oddziały 65 Armii I Frontu Białoruskiego.

 

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz