Kukiz’15

Kukiz’15 – klub poselski w Sejmie VIII kadencji, a także stowarzyszenie stanowiące struktury ruchu.

Został założony jako komitet wyborczy przez Pawła Kukiza w 2015 roku przed wyborami parlamentarnymi, a na fali sukcesu jego startu w wyborach prezydenckich (uzyskał ok. 21%). W wyborach parlamentarnych uzyskał niespełna 9% głosów i wprowadzając swoich przedstawicieli do Sejmu.

Głównym postulatem ruchu jest doprowadzenie w Polsce do zmian ustrojowych, a konkretnie wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, systemu prezydenckiego oraz referendów bezprogowych. Do innych postulatów partii należy zakaz uchwalania budżetu z deficytem zarówno na poziomie centralnym i samorządowym, likwidacja podatku PIT, zniesienie finansowania partii politycznych z budżetu państwa, decentralizacja zarządzania w policji poprzez zwiększenie uprawnień komend powiatowych, wybór komendantów powiatowych w wyborach powszechnych, wprowadzenie obrony terytorialnej jako systemu wsparcia dla zawodowych wojsk operacyjnych, wypowiedzenie pakietu energetyczno-klimatycznego, wprowadzenie 0-procentowej stawki VAT na wybrane towary (leki, żywność, ubranka dla dzieci, bilety komunikacyjne, prasa), zastąpienie podatku dochodowego CIT przez 1-procentowy podatek przychodowy.

« Powrót do Leksykonu