Ruch Narodowy

Ruch Narodowy (RN) – polska partia polityczna założona 10 grudnia 2014, zarejestrowana 11 lutego 2015.

Powstała w wyniku podpisania deklaracji takich organizacji jak Młodzież Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny oraz partii Unia Polityki Realnej. W 2014 roku Ruch Narodowy startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W wyborach prezydenckich 2015 wystartował ich kandydat Marian Kowalski i uzyskał 0,52% głosów.

Do postulatów Ruchu Narodowego należą m.in.: połączenie podatku dochodowego i składki na ubezpieczenia społeczne, likwidacja ZUS, ochrona życia od poczęcia, dozbrojenie Wojska Polskiego, zwalczanie „ideologii gender” w przestrzeni publicznej, poszerzenie dostępu do broni, promowanie historii Polski na świecie (w tym zwalczanie określenia „polskie obozy koncentracyjne”). Jeśli chodzi o gospodarkę to RN jest za łączeniem szerokiego zakresu wolności gospodarczych z konstruktywnym podejściem do państwa, urządzonego w oparciu o zasady gospodarności i pomocniczości. Ruch Narodowy z założenia jest ugrupowaniem eurosceptycznym.

« Powrót do Leksykonu