Lębork

Lębork  – miasto w województwie pomorskim,  położone nad rzeką Łebą.

Lębork prawa miejskie otrzymał w 1341 roku. W średniowieczu miasto to było nie wyróżniającą się wsią położonej nad Łębą, noszącą nazwę Lewino. W 1410 roku zamek lęborski poddał się polskim wojskom. Jednakże na skutek Pokoju w Toruniu w 1411 roku Krzyżacy odzyskali Lębork. Podczas II wojny światowej przez pewien czas Lębork stał się siedzibą Kwatery Głównej Hitlera. Dodatkowo pobór do armii załogi niemieckich fabryk zostały uzupełnione przez jeńców oraz robotników przymusowych. W 1945 roku Armia Czerwona weszła do miasta praktycznie bez walki. W 1975 roku na skutek reformy administracyjnej Lębork przestał być miastem powiatowym. Ostatecznie w 1999 roku Lębork stał się miastem powiatowym w województwie pomorskim ze stolicą w Gdańsku.

« Powrót do Leksykonu