Legnica

Legnica – miasto w środkowej części województwa dolnośląskiego, położone nad rzekami: Kaczawą, stanowiącą lewy dopływ Odry i wpadającą do niej Czarną Wodą. Nazwa grodu pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie pisanym Bolesława Kędzierzawego w 1149 roku. W 1241 roku obok obecnej miejscowości Legnickie Pole rozegrała się słynna bitwa pod Legnicą. W 1675 roku zmarł ostatni książę piastowski Jerzy Wilhelm, co sprawiło, że miasto dostało się pod bezpośrednie panowanie Habsburgów. Po zdobyciu Śląska przez Królestwo Prus miasto, wraz z całym regionem stało się od 1740 roku częścią państwa pruskiego.

Po II wojnie światowej, na mocy postanowień konferencji w Poczdamie, Legnica została włączona do Polski w ramach Ziem Odzyskanych. Dotychczasową ludność miasta wysiedlono do Niemiec. Dzięki dobrze zachowanym poniemieckim obiektom wojskowym w mieście ulokowano garnizony LWP i zajmujące ok. 1/3 miasta dowództwo i koszary Północnej Grupy Wojsk Armii Sowieckiej, które zostało usunięte z Polski dopiero w 1991 roku.

Zobacz więcej: Legnica.

« Powrót do Leksykonu