Majkut Maciej

Maciej Antoni Majkut (ur. 5 maja 1946 w Oświęcimiu) – polski technik mechanik i polityk.

W 1961 wstąpił do ZMS, a w 1966 do PZPR. W 1972 i 1976 uzyskiwał mandat posła na Sejm PRL. Przez dwie kadencje zasiadał w Komisji Górnictwa, Energetyki i Chemii. Ponadto w trakcie VI kadencji pełnił funkcję sekretarza Sejmu i zasiadał w Komisji Prac Ustawodawczych, a w trakcie VII w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi. Otrzymał kilkanaście odznaczeń, m.in. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz