Złoty

Złoty – podstawowa jednostka monetarna w Polsce, która dzieli się na 100 groszy. Aktualny kod Złotego to ISO 4217 PLN. Nazwę polskiej jednostki monetarnej wprowadzono w 1919 roku, parytet złota określono w 1922 roku. Po raz pierwszy złoty pojawił się jako moneta w 1663 roku, pod postacią tymfa.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, złoty wprowadzony został do obiegu 29 kwietnia 1924 roku w wyniku reformy pieniężnej przeprowadzonej przez ministra finansów Władysława Grabskiego i zastąpił zdewaluowaną markę polską, walutę Królestwa Polskiego. Złoty nie był jedyną proponowaną nazwą, sam Jozef Piłsudski poparł nazwę „lech”. Ostatecznie nazwę „złoty” uchwalił Sejm Ustawodawczy 28 lutego 1919 roku.

30% obiegu było zabezpieczone w złocie i walutach obcych, a Bank Polski miał kapitał początkowy w wysokości 100 milionów złotych. W obiegu były nominały od 1 grosza, a największy nominał miał banknot 500 złotych.

 

« Powrót do Leksykonu