Magdalenka

Rozmowy w Magdalence

Rozmowy w Magdalence – spotkania władz PRL z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”. Odbywały się od 16 września 1988 roku w ośrodku konferencyjnym MSW Magdalence pod Warszawą. Rozmowy miały na celu przygotowanie do obrad Okrągłego Stołu. W wyniku protestów środowisko opozycyjnych rozmowy szybko przerwano. Powrócono do nich w czasie obrad Okrągłego Stołu, kiedy to rozmowy utknęły w martwym punkcie. Rozmowy odbywały się często w sposób nieformalny.

Zobacz więcej: Rozmowy w Magdalence.

« Powrót do Leksykonu