Malbork

Malbork – miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim nad Nogatem. W XII i na początku XIII wieku Pomezania, na której leży Malbork, zamieszkana była dość gęsto jak na tamte czasy. Część terenu Pomezanii została zdobyta przez książąt pomorskich. Za ich sprawą na prawym, wysokim brzegu Nogatu powstał gród Zantyr (dzisiejszy Sztum) wraz z podgrodziem. Zantryr został podarowany w 1250 roku zakonowi krzyżackiemu. Około roku 1274 Krzyżacy zaczęli wznosić silnie ufortyfikowany zamek. Budowany zamek i otaczające go miasto nazwano Marienburg, czyli gród Marii, od imienia patronki Zakonu. W 1280 roku do zamku przeniesiono konwent zakonu.

W latach 1309–1457 Malbork był siedzibą wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego i stolicą państwa zakonnego. Malbork w 1773 roku włączono do nowoutworzonej prowincji Prusy Zachodnie ze stolica w Gdańsku. Po 1919 roku Malbork wszedł w skład Rejencji zachodniopruskiej, a w latach 1939-1945 roku do Rejencji kwidzyńskiej Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie. Pomiędzy styczniem a marcem 1945 atakująca Armia Czerwona dokonała zniszczeń w 80% substancji budowlanej Malborka. usuwanie szkód wojennych sprowadzało się do systematycznego wyburzania pozostałości zabudowy malborskiego Starego Miasta. Odzyskaną cegłę oddawano na odbudowę Warszawy.

« Powrót do Leksykonu