Sztum

Sztum – miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim. Kiedy został zdobyty przez Krzyżaków w 1236 roku, Sztum był pruskim grodem. Zbudowano w nim zamek w latach 1326-1335 i od 1330 roku stał się siedzibą krzyżackiego wójta. Prawa miejskie Sztum otrzymał w 1416 roku, nadane przez wielkiego mistrza Michaela Küchmeistera von Sternberg, a potwierdzone przez polskiego króla Zygmunta II Augusta w 1553 roku. Po pokoju w Toruniu z 1466 roku Sztum został włączony do Polski.

Po I rozbiorze Polski Sztum znalazł się pod zaborem pruskim. W plebiscycie w 1920 roku ludność miasta opowiedziała się za pozostaniem w państwie niemieckim, jednak na Polskę zagłosowała w większości ludność 23 gmin powiatu sztumskiego. Szum pozostał w granicach niemieckich, a do Polski został włączony po II wojnie światowej.

« Powrót do Leksykonu