Opioła Marek

Marek Opioła (ur. 24 września 1976 w Warszawie) – polski polityk, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości w 2002  roku. W 2005 roku startował w wyborach parlamentarnych z ramienia tej partii i uzyskał mandat poselski. Wchodził w skład Komisji Obrony Narodowej, Komisji do Spraw Służb Specjalnych i był również wiceprzewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i o Służbie Wywiadu Wojskowego. W kolejnych wyborach, w 2007, 2011 i 2015 był ponownie wybierany na posła.

« Powrót do Leksykonu