Szatybełko Marian

Marian Szatybełko (ur. 4 sierpnia 1928 w miejscowości Józicha) – polski przyrodnik i polityk, poseł na Sejm IX oraz X kadencji PRL.

W czasie II wojny światowej walczył w brygadzie „Wiktor” Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Rolniczą w Olsztynie. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych w Akademii Rolniczej w Szczecinie (1975). W latach 1980–1981 należał do NSZZ „Solidarność”. W 1985 został posłem na Sejm PRL IX kadencji PRL. W 1989 uzyskał reelekcję na Sejm kontraktowy. W Sejmie kontraktowym był członkiem Komisji Polityki Społecznej, Komisji Przekształceń Własnościowych i Komisji Zdrowia. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989), Złotym Krzyżem Zasługi (1985), Medal 40-lecia Polski Ludowej.

« Powrót do Leksykonu