Kamiński Mariusz

Mariusz KamińskiMariusz Kamiński – ur. 25 września 1965 r. w Sochaczewie, polski polityk, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, w latach 2006-2009 szef CBA, poseł na Sejm. W 1981 roku został skazany na rok pobytu w zakładzie poprawczym za zbezczeszczenie Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej. W maju 1983 roku został aresztowany za stawianie czynnego oporu podczas demonstracji. Został też za to relegowany z liceum. Od 1984 roku był działaczem niejawnego NZS. Jako przedstawiciel opozycyjnych organizacji studenckich brał udział w jednym z podzespołów Okrągłego Stołu. Był współtwórcą Fundacji „Pamiętamy” działającej na rzecz upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych. W 1993 roku zakładał, a następnie przewodniczył stowarzyszeniu Liga Republikańska.

W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2006 roku otrzymał nominację na pełnomocnika ds. organizacji CBA, był także inicjatorem utworzenia tej jednostki. 3 sierpnia 2006 roku premier Jarosław Kaczyński powołał go na szefa nowo utworzonego CBA. Zostając szefem CBA, zrezygnował z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, którego członkiem był od 2002 roku.

6 października 2009 roku prokuratura przedstawiła mu zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień i popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z tzw. aferą gruntową, do popełnienia których Mariusz Kamiński nie przyznał się. 13 października 2009 roku premier Donald Tusk odwołał go ze stanowiska, został też zwolniony ze służby. W styczniu 2011 roku ponownie wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości i został z ramienia tej partii posłem na Sejm.

« Powrót do Leksykonu