Węgrów

Węgrów – miasto w województwie mazowieckim. We wczesnym średniowieczu istniała w tym miejscu osada targowa. W latach 1444–1569 w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, następnie wraz z Podlasiem włączony do Korony. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1441 roku. Własność Kiszków, następnie Radziwiłłów. Od 1664 Krasińskich. Od 1795 w zaborze austriackim, od 1809 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. W 1863 roku miejsce zwycięskiej bitwywojskami rosyjskimi.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz