Marszałek

Marszałek – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra obrony narodowej mianuje na stopień wojskowy marszałka Polski oficera posiadającego stopień wojskowy generała lub admirała za wyjątkowe zasługi dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W dotychczasowym postrzeganiu tej możliwości mianowanie na ten stopień wojskowy jest uznawane jako możliwe jedynie w przypadku wojny. Pierwszym marszałkiem Polski został w 1920 roku Józef Piłsudski, a ostatnim, mianowanym w 1963 roku był Marian Spychalski. Oznaczenie kodem NATO: OF-10

Zobacz więcej: słownik wojskowy.

« Powrót do Leksykonu