Masakra w więzieniu w Brzeżanach

Masakra w więzieniu w Brzeżanach – był to masowy mord, jakiego dopuścili się funkcjonariusze NKWD w ostatnich dniach czerwca 1941 roku na więźniach przetrzymywanych w Brzeżanach. W wyniku owej masakry śmierć poniosło z rąk sowieckich oprawców od 174 do 300 aresztantów więzienia w Brzeżanach.

Była to jedna z szeregu masakr więziennych, jakich dokonało NKWD zmuszone do wycofania się z zajętych przez siebie terenów po podjęciu przez III Rzeszę ofensywy na ZSRS.

« Powrót do Leksykonu