Jurgielewicz Mieczysław

Mieczysław Jurgielewicz – ur. 4 lutego 1900 w Warszawie, zm. 18 maja 1983 tamże – polski grafik oraz malarz. Studiował malarstwo pod okiem Ferdynanda Ruszczyca na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie oraz na ASP w Warszawie u Mieczysława Kotarbińskiego, jak i uczył się grafiki u Władysława Skoczylasa. Tworzył witraże, grafikę, rysował oraz uprawiał malarstwo sztalugowe, był także od 1936 roku wykładowcą na ASP w Warszawie.

Podczas II wojny światowej był konspiratorem – kierował propagandą Armii Krajowej, w trakcie Powstania warszawskiego wraz z Edmundem Burke był autorem plakatu „Do broni, w szeregach AK”. Na skutek niepowodzenia powstania trafił do niemieckiej niewoli.

« Powrót do Leksykonu