Kopernik Mikołaj

Mikołaj KopernikMikołaj Kopernik – ur. 19 lutego 1473 r. w Toruniu, zm. 21 maja 1543 r. we Fromborku, polski astronom, autor dzieła „O obrotach sfer niebieskich” przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Dzieło Mikołaja Kopernika dokonało przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim. Teoria Mikołaja Kopernika, zakładała ruch planet wokół Słońca po okręgach.

Przewrót kopernikański nie był nowym odkryciem, jak się powszechnie uważa, a jedynie nowym uzasadnieniem twierdzeń znanych od osiemnastu stuleci. Przewrót dokonany przez Mikołaja Kopernika polegał na odwadze myślenia i przeciwstawienia się autorytetom i panującym poglądom. Kopernik zainicjował powstanie nowożytnej nauki, opartej na przekonaniu, że w nauce nie ma niepodważalnych twierdzeń – dogmatów, a każde twierdzenie powinno być weryfikowane. Poza astronomią Mikołaj Kopernik zajmował się również matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową i astrologią, był także lekarzem oraz tłumaczem.

« Powrót do Leksykonu