Lewandowski Mirosław

Mirosław Robert Lewandowski (ur. 13 października 1961 w Krakowie) – polski prawnik i polityk, poseł na Sejm I kadencji.

Od 1982 był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Z racji działalności w KPN był rozpracowywany i zatrzymywany przez funkcjonariuszy SBAbsolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1985). W wyborach w 1991 uzyskał mandat posła na Sejm I kadencji z ramienia KPN. Zasiadał w Komisji Przekształceń Własnościowych, Komisji Ustawodawczej.

« Powrót do Leksykonu