Mord sądowy

Mord sądowy – występuje, gdy wyrok kary śmierci jest w rzeczywistości środkiem popełnienia morderstwa, bądź gdy orzeczenie sądu jest niewspółmierne do czynu ściganego przepisami prawa.

Zjawisko to jest charakterystyczne dla ustrojów totalitarnych. Zgodnie z marksistowską teorią prawa państwo socjalistyczne jest narzędziem dyktatury proletariatu i walki klasowej. Systemowi podporządkowane jest sądownictwo, które jest kluczem aparatu terroru.

« Powrót do Leksykonu