Myśli nowoczesnego Polaka

Myśli nowoczesnego Polaka – manifest polityczny Romana Dmowskiego. Ukazywały się w 1902 roku jako seria artykułów w „Przeglądzie Wszechpolskim”. Pierwsze książkowe wydanie ukazało się 16 maja 1903 roku we Florencji. Dmowski przedstawił w nich społeczne i polityczne założenia ruchu narodowego. Głosił, że naród stanowi organiczną jedność. Sprzeciwiał się walce klasowej głoszonej przez socjalistów. Stawiał tezę, że wolność jednostki nie może zamienić się w egoizm sprzeczny z interesami rodziny i narodu.

Oprócz analizy politycznej, „Myśli nowoczesnego Polaka” zawierają zasady jakimi powinien kierować się cały naród w dążeniu do odzyskania i zachowania państwowej suwerenności i tożsamości narodowej. Sens tej zasady zawarty jest w słynnych słowach: „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.”

« Powrót do Leksykonu