Przegląd Wszechpolski

Przegląd Wszechpolski – pismo społeczno-polityczne wydawane jako organ prasowy Narodowej Demokracji w latach 1895-1905. Pismo ukazywało się we Lwowie jako dwutygodnik. Redaktorem naczelnym został Roman Dmowski. Od 1899 roku pismo było miesięcznikiem. W latach 1901-1905 wydawane było w Krakowie, a następnie w Poznaniu. Był redagowany przez członków tajnej organizacji Liga Narodowa. Zadaniem „Przeglądu Wszechpolskiego” było zwalczanie apolityczności społeczeństwa wszystkich trzech zaborów i wskazywanie drogi do odzyskania niepodległości i budowania nowego państwa polskiego oraz odradzanie sił politycznych narodu poprzez m.in. postęp kulturalny.

W latach 1898-1901 redaktorem naczelnym pisma był Jan Ludwik Popławski, po czym na stanowisko to powrócił Dmowski. W 1902 roku, na łamach pisma ukazywały się jako cykl artykułów, pisane przez Romana DmowskiegoMyśli nowoczesnego Polaka”. Po rewolucji 1905 roku w Królestwie Polskim, Roman Dmowski zlikwidował pismo.

« Powrót do Leksykonu