Negocjacje

Negocjacje – proces obustronnego komunikowania się/porozumiewania, gdzie celem jest wypracowanie porozumienia czy też kompromisu.

Zazwyczaj negocjacje podejmuje się w celu zakończenia konfliktu. W ramach negocjacji można podejmować debaty, dyskusje i inne formy wymiany stanowisk minimum dwóch stron.

« Powrót do Leksykonu