Rokowania

Rokowania – toczone na wysokim szczeblu dyskusje podejmowane przez większe grono, zazwyczaj w postaci narodów czy też państw. Mają na celu zakończenie lub niedopuszczenie do konfliktu zbrojnego pomiędzy wrogimi stronami.

Pozytywnym efektem podjęcia rokowań między stronami jest osiągnięcie kompromisu.

« Powrót do Leksykonu