Nowa Wilejka

Nowa Wilejkamiasto w województwie wileńskim na Litwie. Do 1945 w Polsce. Włączone do Wilna w 1957, wcześniej jako samodzielne miasto. Dawniej pod nazwą Rakanciszki. W XII wieku wybudowany tu został zamek. W XVI wieku zamek został gruntownie przebudowany. Zamek w Rakanciszkach został zburzony przez kozaków w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1655 roku. Jednocześnie rzezie dokonywane przez wojska rosyjskie na Wileńszczyźnie doprowadziły do wyludnienia i upadku gospodarczego. W latach 1871-1873 wybudowano dworzec kolejowy.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz