Oddział wojskowy

Oddział – potoczne określenie każdej zorganizowanej grupy żołnierzy. Może to być też jednostka lub element ugrupowania bojowego i marszowego np. oddział rozpoznawczy, oddział szturmowy. A także jednostka o specjalnym przeznaczeniu: oddział zaporowy, oddział zabezpieczenia ruchu, oddział gospodarczy, oddział służby zdrowia. Oddziały istnieją we wszystkich rodzajach wojsk i sił zbrojnych, wchodzą w skład wyższych związków organizacyjnych, związków taktycznych i operacyjnych lub występują samodzielnie. Zalicza się do nich: pułk (półbrygada, skrzydło), samodzielny batalion (dywizjon).

Zobacz więcej: słownik wojskowy.

« Powrót do Leksykonu