Olkusz

Olkusz – miasto w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Olkusz, położone na zachodnich rubieżach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej nad rzeką Babą.

Pierwsze zapisy z 1257 roku ukazują nazwę  miasta jako Lcuhs. W XVIII wieku miasto nazywane było Ilkuszem. Ostatecznie spolonizowana forma Hilkusz przeobraziła się  w dzisiejszy Olkusz. Przed 1299 rokiem miasto zostało lokowane na prawie niemieckim. W wyniku III rozbioru Polski w 1795 roku Olkusz przeszedł pod panowanie austriackie, następnie w Księstwie Warszawskim, a od 1815 roku w Królestwie Polskim. Do połowy 1942 roku zlikwidowano olkuskie getto. Po wojnie nastąpił dalszy rozwój Olkusza.

« Powrót do Leksykonu