Achmatowicz Osman

Osman Achmatowicz (ur. 16 kwietnia 1899 w Bergaliszkach, zm. 4 grudnia 1988 w Warszawie) – polski chemik tatarskiego pochodzenia.

Jego ród wywodził się od uczestnika bitwy pod Grunwaldem. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, absolwent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Farmaceutycznego owej uczelni. Podczas II wojny światowej prowadził tajne komplety, służył w WP, należał do PAN. Zajmował się chemią organiczną; syntezą chemiczną i fitochemią.

Osman Achmatowicz (ur. 1931) to jego syn. Spoczywa na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie.

« Powrót do Leksykonu