Ostroróg

Ostroróg – miasto w województwie wielkopolskim. Nazwa Ostroróg po raz pierwszy została użyta w 1383 roku. Prawa miejskie miejscowość zyskała przed 1412. Początkowo miasto prywatne o charakterze rzemieślniczo-usługowym. Do 1625 roku własność Ostrorogów. W XVII wieku ośrodek braci czeskich W latach 1793–1919 w zaborze pruskim, w latach 1807–1815 w Księstwie Warszawskim. Liczny udział miejscowych mieszkańców w powstaniu wielkopolskim w latach 1918–1919.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz