Osieczna

Osieczna  – miasto w województwie wielkopolskim. W X wieku istniał w tym miejscu gród. Prawa miejskie miejscowość otrzymała około 1370 roku. W kolejnych wiekach miasto prywatne. XIV–XVI wiek to rozwój głównie rzemiosła. Upadek gospodarczy miasta w XVII wieku, ponowny rozwój na początku XIX wieku W latach 1793–1919 w zaborze pruskim, w latach 1807–1815 w Księstwie Warszawskim. W styczniu 1919 roku miejsce zwycięskiej bitwy powstańców wielkopolskich z Niemcami.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz