OUN

Logo OUN-BOUN – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – ukraińska nacjonalistyczna organizacja polityczno-wojskowa założona w 1929 w Wiedniu. W kontekście polskim mamy na myśli „OUN-B”, tj. frakcję Banderowców (od nazwiska przywódcy Stepana Bandery) powstałą po rozłamie w OUN w 1943r.

Organizacja kierowała się ideologią integralnego ukraińskiego nacjonalizmu, dążąc do zbudowania na ziemiach uznawanych przez nią za ukraińskie niepodległego państwa o ustroju zbliżonym do faszyzmu. W praktyce działała konspiracyjnie, głównie w II Rzeczypospolitej, prowadząc działalność terrorystyczną, dywersyjną, szkoleniową i propagandowo-oświatową.

« Powrót do Leksykonu