Pałac w Pszczynie

Pałac w Pszczynie – znajduje się w województwie śląskim.

Pierwsze wzmianki o murowanym zamku pochodzą z I połowy XV wieku. W XVI-XVIII wieku gotycki budynek obronny był przebudowywany w renesansową rezydencję, a następnie obiekt rozbudowano w trójskrzydłowy pałac barokowy. W XIX wieku pałac przyjął formę neobarokową. Podczas I wojny światowej pałac pełnił rolę cesarskiej Głównej Kwatery, jak również był siedzibą sztabu wojsk niemieckich. Po Plebiscycie obszar ten włączono do Państwa Polskiego, a od 1945 r w pałacu istniał szpital. Nie ucierpiał podczas wojen światowych. Od 1946 roku pałac jest udostępniony dla zwiedzających, mieści się w nim Muzeum Zamkowe w Pszczynie.

« Powrót do Leksykonu