Panorama Racławicka

Bitwa pod Racławicami

Panorama Racławicka – obrazBitwa pod Racławicami” namalowany w latach 1893–1894 pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Jest to obraz obejmujący całą widzialną przestrzeń wokół obserwatora. Eksponowany od 1985 roku we Wrocławiu, w oddziale Muzeum Narodowego.

Panorama namalowana jest na cylindrycznym płótnie rozpiętym w budynku specjalnie zbudowanej rotundy. Początkowo eksponowana była w rotundzie zbudowanej we Lwowie, a od 1985 roku w rotundzie wybudowanej we Wrocławiu. Ekspozycja, prócz samego obrazu, obejmuje sztafaż ustawiony przed nim i oświetlony tak, aby widz oglądający rozwinięte wokół niego i zamknięte w pierścień malowidło nie umiał odróżnić, gdzie kończą się ustawione na podłodze przed obrazem obiekty, a gdzie zaczyna sam obraz.

« Powrót do Leksykonu