Piotr z Byczyny

Piotr z Byczyny – nie są znane dokładne lata życia tego autora. Piotr był kanonikiem w Brzegu. Przypisuje mu się autorstwo (bądź współautorstwo) „Kroniki książąt polskich”. Dzieło to stylistycznie i kompozycyjnie bazowało na „Kronice Polskiej”.

Zdaniem Piotra z Byczyny Śląsk to jedna z polskich ziem, a wybitni Ślązacy to Polacy.

« Powrót do Leksykonu