Podpułkownik

Podpułkownik – wysoki stopień oficerski. Należy do korpusu oficerów starszych. Oficer w stopniu podpułkownika pełni najczęściej następujące funkcje: dowódca batalionu, zastępca dowódcy pułku, szef sztabu brygady (pułku), szef logistyki brygady (pułku), szef wydziału. W administracji wojskowej stopień ten przewidziany jest dla szefa wojskowych komend uzupełnień. występuje również w Straży Granicznej, Służbie Więziennej, BOR oraz ABW. Podpułkownikiem był m.in. Adolf Pilch. Oznaczenie kodem NATO: OF-04. Stosowany skrót: ppłk

Zobacz więcej: słownik wojskowy.

« Powrót do Leksykonu