Polska Partia Pracy – Sierpień 80

Polska Partia PracySierpień 80 – polska socjalistyczna partia polityczna, powstała w 2001 roku, jako Alternatywa – Partia Pracy. W czerwcu 2013 PPP – Sierpień 80 weszła w skład zespołu politycznego Europy Plus. Wśród postulatów partii dominują hasła antykapitalistyczne, wielu jej członków ma poglądy marksistowskie. Partia domaga się wstrzymania prywatyzacji, odrzuca neoliberalne reformy dokonane w III Rzeczypospolitej. Opowiada się za szerszą współpracą ze wschodnimi sąsiadami Polski, bezpłatną edukacją i służbą zdrowia, państwem opiekuńczym, utrzymaniem armii zawodowej, 35-godzinnym tygodniem pracy i płacą minimalną na poziomie 68% średniej krajowej. Wśród działaczy partii znalazło się wielu byłych członków AWS.

« Powrót do Leksykonu