Polska Plus

Polska Plus (Polska +) – polska centroprawicowa partia polityczna powstała z przekształcenia ruchu „Polska XXI”.

Założona została 9 stycznia 2010 przez Jerzego Polaczka. Podwalinami pod partię był Ruch Obywatelski „Polska XXI”. Głównymi założeniami partii było poszerzenie zakresu wolności gospodarczej, reformy sfery finansów publicznych, systemu emerytalnego i ochrony zdrowia, prowadzenie polityki prorodzinnej, a także inwestycja w edukację, kulturę i naukę w celu zwiększenia potencjału cywilizacyjnego państwa. 24 września 2010 ugrupowanie podjęło decyzję o wejściu w skład Prawa i Sprawiedliwości.

« Powrót do Leksykonu