Prusy Wschodnie

Prusy Wschodnie – fragment Królestwa Pruskiego i potem Niemiec (poz zjednoczeniu, do 1945 roku).

W 1772 roku z części ziem I RP powstała prowincja Prusy Wschodnie, której stolicą był Królewiec. Zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej Prusy Wschodnie zostały rozdzielone pomiędzy Polskę a ZSRS. Po rozpadzie ZSRS rosyjski fragment Prus Wschodnich w postaci Obwodu Kaliningradzkiego został eksklawą Rosji.

« Powrót do Leksykonu