Rozstrzelanie

Rozstrzelanie – forma wykonania kary śmierci, która polega na spowodowaniu nagłe śmierci na skutek zniszczenia organów ludzkich (serca,mózgu) poprzez pojedynczy strzał lub serię z karabinu maszynowego (wielokrotny postrzał).

Rozstrzelanie na przestrzeni wieków było „zarezerwowane” niejako dla niepospolitych przestępców (jak np. względem honorowych wojskowych).

« Powrót do Leksykonu